เมทีลชีท ฉนวน PE หนา 5 mm. - ซีเอส สตีล
Home / เมทัลชีท ฉนวน PE หนา 5 mm. / เมทีลชีท ฉนวน PE หนา 5 mm.

เมทีลชีท ฉนวน PE หนา 5 mm.

Posted on

แผ่นหลังคาเหล็กติดฉนวนกันความร้อน  PE  

มีลักษณะเป็นโฟมเหนียว อ่อนนุ่ม และมีแผ่นฟอยล์บางๆ หุ้มเคลือบบนผิวโฟมอีกชั้นหนึ่ง โดย “วัสดุโฟม” จะมีคุณสมบัติต้านทานความร้อน ส่วน “แผ่นฟอยล์” จะสามารถช่วย สะท้อนความร้อน และปกป้องแผ่นโฟม

มีคุณสมบัติทนทาน ต่อการกัดกร่อน ต้านทาน สารที่เป็นกรด แอลกฮอล์ จึงเหมาะสำหรับการใช้ในโรงงานเคมีที่มีไอระเหยของกรด (Acid Vapour) แผ่นฉนวนกันความร้อน PE จึงช่วยปกป้องแผ่นหลังคาเหล็กจากอันตรายจากการกัดกร่อน   เป็นต้น

ประโยชน์ของฉนวนกันความร้อน PE

       แผ่นฉนวนกันความร้อน PE ใช้ติดตั้งเพื่อช่วยป้องกันความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในอาคาร หรือที่พักอาศัย เนื่องจากความร้อนจากแสงอาทิตย์ หรืออากาศจากภายนอกสามารถกระจายเข้าสู่ตัวอาคารได้ทุกทิศทาง ทำให้อุณหภูมิด้านในร้อน จนบางครั้งไม่สามารถอยู่ชั้นบนในเวลากลางวันได้

        ฉนวนกันความร้อน PE  จะช่วยให้หลังคา และฝ้าเพดานชั้นบนสุด ลดอุณหภูมิการถ่ายเทความร้อนลงสู่ภายในอาคาร ทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าจากการเปิดเครื่องปรับอากาศได้ ส่งผลให้อากาศภายในเย็นสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดเสียงฝนที่กระทบกับเเผ่นหลังคาเหล็กให้เบาลงได้อีกด้วย

 

 

 
I hate to see this get pitted paper writer as an either/or discussion.

Top